Čestitamo našemu sodelavcu Mirku Silanu za uspešno opravljen strokovni arboristični izpit (VETcert veteran tree specialist). Celodnevni preizkus je vključeval teoretični in praktični izpit z zagovorom in je potekal na Češkem v organizaciji Arboristická Akademie.
Gre za mednarodni certifikat za obravnavanje starih, veteranskih dreves, ki so večinoma tudi zavarovane naravne vrednote. Zaradi svojih značilnosti in posebnega pomena teh dreves, se ukrepi nege precej razlikujejo od trenutnih standardnih arborističnih posegov.
Mirko, ki je certificiran arborist plezalec in drevesni kontrolor, je tako postal 1. Slovenec s certifikatom VETcert veteran tree specialist.
V Arboretumu Volčji Potok se zavzemamo za upoštevanje najnovejših mednarodnih arborističnih standardov in strokovno usposobljenost zaposlenih.

Arborist na delu