Narodna galerija je v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok izdala novo knjigo z naslovom Vrtovi in parki na slikah Narodne Galerije. Urednica in avtorica umetnostnozgodovinskih tekstov je Jassmina Marijan, avtor vrtnarsko-botaničnih tekstov je Matjaž Mastnak iz Arboretuma Volčji Potok.

Knjiga se začne s predgovorom direktorice Narodne galerije Barbare Jaki, sledi uvodno poglavje o zgodovini upodabljanja vrtov, jedro pa predstavlja predstavitev in interpretacija 24 izbranih del iz stalne razstave in depoja Narodne galerije.

Delo obsega 120 strani. Cena knjige je 19 €, naprodaj je v trgovinici s spominki na vhodu v Arboretum Volčji Potok.