AKCIJA

brezplačen ogled drevesa in 10 % popust za obrezovanje in podiranje dreves. V Arboretumu Volčji Potok obrezovanje in podiranje dreves izvedejo strokovnjaki z mednarodno licenco.

  • Obrezujemo preveč razrasla in postarana drevesa
  • Odstranjujemo propadajoča, suha in nevarna drevesa
  • Obrežemo in podiramo drevesa na težko dostopnih terenih
  • Oblikujemo krošnje na različnih višinah
  • Podajamo strokovna arboristična mnenja o stanju dreves

S strokovnim pristopom bomo rešili vaš ”drevesni” problem!

Akcija velja do 28. 6. 2024.

Arboristika je veda, ki se ukvarja s sajenjem in vzdrževanjem (nego) dreves v urbanem okolju. Temelji na poznavanju drevesne biologije. Cilj arboristike je varno, zdravo in estetsko drevo. Pri našem delu sledimo spoznanjem stroke. Naši zaposleni in podizvajalci imajo dolgoletne izkušnje in sodobno arboristično opremo.
S področja arboristike vam nudimo:
– izdelavo strokovnih mnenj o stanju dreves (zdravstveno stanje, vitalnost,varnost) in priporočil za ukrepanje,
– priporočila za strokovno zaščito dreves pred poškodbami na gradbiščih,
– izdelavo popisov, inventure in katastra dreves,
– izvedbo arborističnih posegov na drevesih v spomenikih oblikovane narave,
– strokovno obrezovanje, povezava krošnje, posek dreves, posek dreves po kosih,
– nabavo in strokovno sajenje drevesnih sadik različnih velikosti.

Kontakt in informacije

Tel.: 031 608 748
Vasja Dornik, univ. dipl. inž. gozd.
E-pošta:
 vasja.dornik@arboretum.si

Obrezovanje

V Arboretumu Volčji Potok smo usposobljeni za strokovno obrezovanje drevja vseh dimenzij tudi v najzahtevnejših pogojih. Z obrezovanjem poskrbimo, da je drevo spet varno za okolico in da je še vedno lepo. Odstranimo prenizke veje, veje, ki rastejo v fasado ali silijo na streho objekta, pregosto krošnjo zredčimo, da skoznjo pride več svetlobe. Pri obrezovanju upoštevamo najnovejše smernice moderne arboristike, zato drevju ne krajšamo vrhov in jih ne obglavljamo. Imamo mednarodni certifikat EAC za obrezovanje in kontrolo drevja v urbanem okolju.

Divji kostanj pred in po obrezovanju

Divji kostanj pred obrezovanjem in po obrezovanju

Podiranje

Podiramo drevje v urbanem okolju, po posameznih delih ali v enem kosu. Podira se predvsem nevarna drevesa, sušice ali neprimerna drevesa. Pred odstranitvijo drevje pregledamo in ugotovimo ali ga lahko ohranimo (rešimo) ali ne, saj se zavedamo, da je odraslo drevo raslo veliko let in ga novo posajeno drevo ne more nadomestiti. Odstranjene dele drevesa odpeljemo ali pustimo, odvisno od želje naročnika.

Prezračevanje korenin

Zračnost tal je zagotovo eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na vitalnost rastlin.

Prezračevanje koreninskega sistema z razpihovanjem zemljine s pomočjo gradbenega kompresorja s stisnjenim zrakom je učinkovito, hitro in ne povzroča poškodb na koreninah. Izvajamo ga na drevesih, ki imajo shojeno, potlačeno zemljo in pri tistih, ki imajo zasut koreninski vrat.

Prezračevanje koreninskega sistema je eden izmed priporočljivih ukrepov, s katerim drevesu povečamo vitalnost. Zlasti za starejše drevo, za katero želite, da ostane vitalno, je prezračevanje koreninskega sistema prava rešitev.

Povezava krošenj

V primerih, ko obstaja verjetnost, da se glavne veje v krošnji ali debla zaradi močnega vetra ali težkega snega prelomijo, je treba krošnjo ali debla povezati. Povezovanje krošenj izvedemo s posebnimi vrvmi, ki so narejene samo za ta namen. S povezovanjem krošenj preprečimo odlom in zmanjšamo verjetnost poškodb ali gmotne škode.

Meritve z rezistometrom

Je naprava, s katero želimo ugotoviti stanje lesnih tkiv v deblu, ne da bi pri tem povzročili velike mehanske poškodbe debla ali da bi drevo zaradi tega morali posekati. Rezistometer nam pove, v kolikšnem delu in na katerem mestu so lesna tkiva zdrava, razbarvana, strohnjena ali izostala (dupline).

Rezistometer ni uporaben le za drevesa, z njim lahko preverjamo tudi stanje lesa v drogovih elektrovodov in v lesenih konstrukcijah stanovanjskih objektov ali igral na otroških igriščih.

V kolikor imate drevo, ki ima na deblu veliko mehansko poškodbo in ga kljub temu želite ohraniti, vam meritev z rezistometrom olajša odločitev. Z rezistometrom lahko zanesljivo ugotovimo ali so leseni drogovi elektrovodov in lesene konstrukcije objektov ali otroških igral še stabilni in primerni za uporabo.

Izdelava strokovnih mnenj arborista svetovalca

Izdelujemo arboristična mnenja za drevesa, ki so zavarovana kot naravna vrednota, zavarovana v sklopu kulturne dediščine, predstavljajo potencialno nevarnost in potrebujejo strokovni pregled. Naša strokovna mnenja upoštevajo Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod za varstvo narave, občine in komunalna podjetja po vsej Sloveniji. Strokovna mnenja izdelamo tudi za privatna vrtnarska in gradbena podjetja ter zasebne lastnike dreves.

Izdelava popisa, inventure in katastra dreves

Za potrebe občin ali komunalnih podjetij izdelujemo kataster dreves, ki vsebuje popis oz. inventuro in geo lokacijo popisanih enot. Rastline označimo – šifriramo, določimo vrsto, socialni položaj, vitalnost in ukrepe.

Zakaj izbrati arborista?

Arborist razpolaga s širokim znanjem o drevesni biologiji, pozna vse vloge drevesa, ki jih ima v urbanem okolju, seznanjen je z različnimi tehnikami obrezovanja za različno stara drevesa, z najprimernejšim časom obrezovanja in pozna vse ostale moderne arboristične tehnike.