OSNOVNI GARANCIJSKI POGOJI

Garancijski pogoji veljajo ob doslednem upoštevanju navodil za vzdrževanje.
Izvajalec del izjavlja, da so sadike in ves sadilni material primerni za naše klimatske razmere.
Sadike so kvalitetne in pridelane v skladu z drevesničarskimi normativi Evropske unije.
Morebitne reklamacije glede kvalitete in števila upoštevamo samo pisno, najkasneje 3 dni po
prevzemu blaga.
Za rastline, za katere ni možno ugotoviti vzroka propada, priznamo reklamacijo v višini 50 %
prodajne vrednosti.
Za sadike nudimo garancijo eno rastno dobo.
Popolno garancijo na posajene sadike Arboretum Volčji Potok nudi ob pogojih, da
1 leto vrt tudi strokovno vzdržuje.
Reklamacij za rastline, ki odmrejo zaradi mehanskih poškodb in zunanjih vplivov, kot so
suša, pozeba, žled ali zaradi neustrezne oskrbe, ne upoštevamo.
Blago je last Arboretuma Volčji Potok dokler račun ni v celoti poravnan.

POSEBNI GARANCIJSKI POGOJI

Trava

Za vse napake oziroma slabšo rast travne ruše lahko uveljavljate reklamacijo najkasneje v
30 dneh po polaganju travne ruše ali setvi.
Izvajalec del izjavlja, da je travna ruša ali seme primerno za domače klimatske razmere.
Garancija ne velja v naslednjih primerih:
– zaradi neupoštevanja navodil za vzdrževanje travne ruše,
– za odpravljanje napak na travni ruši brez strokovne pomoči Arboretuma Volčji Potok,
– zaradi neprimernega vzdrževanja travne ruše (prekomerno gnojenje ali negnojenje,
premajhna ali prekomerna količina vode ob zalivanju prvih 14 dni po polaganju, neprimerna
rez s kosilnico (prenizka ali neredna košnja), škropljenje z neustreznimi herbicidi in
fungicidi …),
– zaradi nepravilnega delovanja namakalnega sistema,
– za vse poškodbe mehanske narave (vožnja po trati, prenašanje oz. postavljanje težjih ovir,
polivanje s strupenimi snovmi itd.),
– zaradi višje sile (suša, poplava, požar …),
– za polaganje travne ruše v tveganih pogojih na zahtevo naročnika.
Izvajalec del ne prevzema odgovornosti za razrast plevelov iz nerazkužene zemljine.
Garancija ne velja, če račun ni poravnan v celoti.
Za morebitne spore je pristojno Okrajno sodišče v Kamniku.

KRATKA NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE VRTA

Travna ruša

PRVI UKREPI: Takoj po polaganju je potrebno položeno travo močno zaliti (cca 20 l/m2), s
tem vzpostavimo stik med položeno rušo in podlago. Naslednja namakanja po potrebi
zmanjšamo.
Prvo košnjo opravimo, ko je trava visoka 5-6 cm, nato lahko znižamo na 4-5 cm. Kositi je ne
smemo prenizko. Pokošeno travo obvezno odstranimo (priporočamo kosilnico s košem).

GNOJENJE: Da nam bo trava v veselje, jo moramo redno gnojiti, da nadomestimo hranila, ki
smo jih odvzeli s pokošeno travo. Gnojimo z mineralnimi gnojili, ki so namenjena posebej za
travno rušo. Priporočamo gnojenje pred dežjem ali pred obilnejšim zalivanjem. Če se gnojilo
popolnoma razstopi, trava ne bo dobila neprijetnih ožigov. Ker so današnja gnojila večinoma
zelo drobna, priporočamo raztros z ročnimi rotacijskimi trosilniki.
Trata, ki je primerno pognojena ima močnejšo rast. Ker je bolj sklenjena se pleveli in mah
težje razrastejo. Pri gnojenju se ravnamo po navodilih proizvajalca. Tako bomo imeli zdravo in
lepo travo, obenem pa s prevelikimi dozami ne bomo onesnaževali prst.
Preko leta gnojimo 4-5x, če imamo namakanje lahko tudi 6x. Intenzivnost in vsebnost N
(dušika) prilagajamo preko leta.

ZALIVANJE: Količina vode se spreminja glede na teren (naklon), količino padavin, teksturo in
strukturo tal, lego parcele (senca/sonce), letni čas. Zalivamo 2-3x na teden in ne vsak dan po
malem. Okvirna količina se giblje med 8 in 12 l/ m2.

KOŠNJA: Za košnjo mora biti trava suha in kosilnica dobro nabrušena. Odkos naj ne bo večji
od ene tretjine travne bilke.

Rododendroni, azaleje, ameriške borovnice, vresovke (Skimia, Gaultheria)

Rododendroni in azaleje zahtevajo stalno dodajanje organskih snovi. Pri tem lahko uporabimo
šoto ali drugo kislo prhlico.
Pomembno pa je tudi redno gnojenje rododendronov. Pri tem lahko uporabimo mineralno
gnojilo, ki so primerna za dognojevanje rododendronov (organsko kisla gnojila).
V sušnem poletnem in včasih tudi v zimskem obdobju, pa je potrebno rastline zalivati ne
samo površinsko, temveč tudi v globini 10–25 cm. Voda naj ne vsebuje kalcija. Lahko jih tudi
zastremo z zastirko iz lubja.
Po cvetenju odstranimo odcvetele cvete rododendronov.

Drevesa

Nasadi drevnine potrebujejo redno vzdrževanje. Nasade je potrebno dognojevati, zalivati,
okopavati in po potrebi obrezovati.
Mlade nasade redno zalivamo. Tla zastiramo spomladi okoli mladih dreves.

Grmovnice in prekrovne rastline

Prekrovne rastline in grmovnice, ki so zaščitene z zastirko iz lubja, potrebujejo bistveno manj
vzdrževanja kot nasadi brez zastirke. Redno gnojenje je priporočljivo v spomladanskem času.
Tri do štirikrat letno oziroma po potrebi je potrebno preveriti nasade in odstraniti trdovratne
plevele, ki se razraščajo s podzemnimi rizomi. Grmovnice zalivamo ob daljši suši, zalivamo
redno in temeljito v večernih urah. Redno odstranjujemo poganjke nad cepljenim mestom.
Redno obrezovanje pri grmovnicah zagotavlja dobro olistanost, pri drevesih pa ohranja
habitus rastline in zagotavlja funkcionalno vključenost v grajeno okolje.

Iglavci in vednozelene rastline

Visokih iglavcev – bor, smreka, jelka ni priporočljivo obrezovati, še zlasti ne starejših. Izjeme
so kleki in paciprese. Nikoli ne zarezujemo v star les, ker se ne obnavljajo. Borovce spomladi
lahko vršičkamo – 2/3 poganjka odščipnemo s prsti. Iglavce in vednozelene rastline pozimi
zalivamo poskrbimo za zimsko zaščito, zlasti za novo posajene sadike.

Vrtnice

Po sajenju vrtnice dobro zalijemo. V jeseni, ko odvržejo listje jih obrežemo in obsujemo z
zemljo, lahko jih tudi pokrijemo s smrečjem. Dokončno jih obrežemo spomladi, preden
poženejo brsti. Od obrezovanja je odvisna bujnost rasti in obstoj vrtnic.
Redno odstranjujemo slabotne, odmirajoče veje in odcvetele cvetove. Režemo tako, da
pridemo do zdravega lesa. Pri vrtnicah moramo biti pozorni tudi na razvoj bolezni in
škodljivcev (pepelovka, rja, črna listna pegavost, listne uši).

Zelišča

Zelišča obrezujemo in odstranjujemo odmrle dele. Redno jih plevemo in okopavamo, zlasti v
mladih nasadih. Zelišča v posodah je potrebno zalivati. Obrezujemo tista zelišča, kjer
uporabljamo mlade liste. Ne obrezujemo tistih vrst, ki imajo zanimive cvetove. Spomladi
temeljito obrežemo grmičasta zelišča, da vzpodbudimo rast stranskih poganjkov. Zelišča,
ki jih gojimo v posodah redno zalivamo in pognojimo s tekočim gnojilom. V hladnem obdobju
jih prenesemo v pokrit in svetel prostor. Zelišča redno pregledujemo in preverjamo vlažnost
tal.

Trajnice

Zgodaj spomladi odstranimo rjavo listje in odmrle dele. Redno rahljamo gornjo površino tal in
dodajamo tudi humus. Po potrebi gnojimo, prilagajamo se vrsti trajnic. Cvetoče trajnice po
cvetenju obrežemo in s tem spodbudimo pocvitanje. Trajnice, ki rastejo v senci dreves
korenin, v sušnem obdobju obilno zalivamo. Večletne nasade pomlajujemo. Za zimsko
zaščito poskrbimo z zastirko iz listja.

Enoletnice in dvoletnice

Mlade rastline je potrebno redno zalivati, da so grede dobro namočene, starejše rastline pa
zalivamo ob močnejši suši. Redno odstranjujemo plevel in rahljamo nasad. Če smo ob saditvi
že dodali substratu gnojilo, potem dodatno gnojimo po potrebi.
Za bujnejše cvetenje sproti odstranjujemo odcvetele cvete tako, da jih odščipnemo ali
odrežemo.

Živa meja

Striženo živo mejo je potrebno redno obrezovati. Prosto rastočih živih mej ne obrezujemo
veliko. Odstranjujemo poškodovane in odmrle dele rastlin. Pri cvetočih grmih lahko izvedemo
rez, ki pospeši cvetenje. Listopadne vrste obnavljamo pozimi, zimzelene pa spomladi. V letu
pred in po obrezovanju rastline dobro gnojimo in zastiramo, da vzpodbudimo rast.