Voda in življenje v njej privabljata veliko ptičev. Na bregovih ribnikov, jezer in rek in na morskih obalah po vsem svetu živi okoli 150 vrst vodne perjadi, kamor štejemo labode, gosi in race. To so večinoma težki ptiči, ki imajo plavalne noge in dolge, gibčne vratove za čofotanje po vodi in za iskanje hrane na blatnem vodnem dnu. V našem parku boste opazili race mlakarice, karolinke, mandarinke in mogoče celo laboda. Te vrste se večinom prehranjujejo z rastlinsko hrano – od semen in drugih rastlinskih delov do vodnih žuželk, maloščetincev, polžev ali majhnih rakov.

Raca mlakarica je splošno znana in zelo razširjena divja raca. Je zarodnica vseh pasem domače race. Samci so v svatovskem perju barviti, kajti z barvami in nastopanjem snubijo samice. Poleti, po paritvenem obdobju, pa njihove barve zbledijo in so bolj podobni samicam. Race so odlične letalke, to jim pride prav pri iskanju novih vod, kjer si iščejo hrano. Vzletajo tudi z vodne gladine. Mlakarice pozimi ne zapustijo naših krajev, ampak se v jatah zadržujejo na vodnih površinah. Ker race nimajo zob, pa imajo v želodčku (mlinček) kamenčke, ki pomagajo pri razgrajevanju hrane in jih najdejo kar na dnu mlak in jezer. Iz teh kamenčkov račke pridobijo potrebne snovi za tvorbo jajčne lupine. Zanimivo je, da ko se račji par najde, ostaneta rački zvesti druga drugi celo življenje.

Tudi pri nas v parku lahko najdete račjo hišico, kjer račji par skrbno varuje svojih 8 jajčk.

Jo znate poiskati sami?

Majhen namig: hišica se nahaja v Jezeru rdečega javorja.

Pripravila: Tatjana Zvržina, univ. dipl. inž. zootehnike

Vir: Parker S., Ribniki in reke, 1991